Nyheder : Indlæg skrevet af

Blanket 05.021

Posted by | Skat | maj 29, 2020

Skattestyrelsen ændrede i september 2019 selskabers oplysningsskema – nærmere bestemt Felt 67, der vedrører kontrollerede transaktioner. Ændringen medførte, at selskaber fra og med indkomståret 2019 skal indberette handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncerforbundne parter (uanset beløbsstørrelse). Det samme gælder for hovedaktionærer, der i indkomståret har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med sit selskab (ligeledes uanset […]

Læs mere

Selskabsangivelsen bliver ændret

Posted by | Skat | december 06, 2019

Hidtil har der eksisteret en bagatelgrænse på kr. 5 mio. for indberetning af detaljerede oplysninger vedrørende kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen fjerner nu den bagatelgrænse.

Læs mere