Rentefrit momslån

Folketinget har i dag besluttet at indføre en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder kan rentefrit låne penge svarende til den moms, de skal indberette den 1. marts 2021.

Hvilket beløb?

Senest den 1. marts 2021 skal små og mellemstore virksomheder indberette moms. Det er denne moms, der lægger til grund for, hvad der kan lånes.

Lånets størrelse er derfor afhængigt af, hvilken afregningsperiode virksomheden har. Har virksomheden kvartalsafregning, skal den indberette og betale moms for 3. og 4. kvartal 2020, mens virksomheder med halvårsafregning skal indberette og betale moms for 1. og 2. halvår 2020.

Den nye låneordning betyder, at små og mellemstore virksomheder rentefrit kan låne den moms de indberetter og betaler den 1. marts 2021.

Hvem kan låne?

Det er en forudsætning for lånet, at virksomheden har indberettet sin moms rettidigt – det vil sige senest den 1. marts 2021. Hvis virksomheden ikke indberetter til tiden, vil den ikke kunne blive godkendt til lånet.

Derudover kan virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning ikke blive godkendt til lånet.

Betal momsen

Som udgangspunkt skal virksomheden betale sin moms 1. marts 2021. Når virksomheden derefter søger om lånet, bliver et tilsvarende beløb sat ind på Skattekontoen. Vi forventer, at der kan søges fra 17. marts 2021 med udbetaling forventeligt 12 dage senere, medmindre der er behov for kontrol af ansøgningen.

Har virksomheden derefter positivt indestående på Skattekontoen, og der ikke er andre udeståender med Skattestyrelsen, udbetales pengene til virksomhedens bankkonto i løbet af yderligere ca. 5 dage. Det betyder, at udbetaling vil ske omkring den 5. april 2021. Dog med forbehold for, at der kan opstå uforudsete udfordringer af systemteknisk eller driftsmæssig karakter, som vil forsinke processen.

Derudover er udbetalingen afhængig af, om udbetalingsgrænsen er hævet på Skattekontoen.

Hvis du ikke betaler momsen

Hvis virksomheden ikke betaler sin moms til tiden, kan den blive godkendt til lånet alligevel. Lånet vil i de tilfælde ikke blive udbetalt, men blive anvendt til at modregne det skyldige beløb på Skattekontoen.

Det betyder, at man kan opnå lånet, selvom man ikke har betalt sin moms. Der bliver dog tilskrevet renter og gebyrer for manglende betaling, indtil lånet er bevilget (ca. 29 dage). Disse renter og gebyrer indgår ikke i et eventuelt lån og skal betales uanset om lånet bevilliges eller ej.

I praksis virker låneordningen således som en udskydelse af betalingsfristen, dog med renter og gebyrer til følge.

Tilbagebetaling

Lånet er rentefrit og skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022 via Skattekontoen.

Konkurs og betalingsordninger

Man kan godt få lån, selvom man bliver begæret konkurs mellem 1. marts 2021 og inden lånet bevilges, dog ikke hvis man tages under faktisk konkursbehandling. Hvis virksomheden efter lånets udbetaling tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, vil virksomheden straks skulle tilbagebetale lånet.

Omkring betalingsordninger på Skattekontoen, har ministeren desværre kun udtalt sig om A-skattelån. Vi formoder dog, at der heller ikke ved momslån er problemer med at optage lånet, på trods af en indgået betalingsordning på virksomhedens Skattekonto.

Skattekontoen

Det er samtidig besluttet, at der sker forlængelse af perioden med forhøjelse af beløbsgrænsen for indestående på Skattekontoen. Perioden forlænges til 1. juni 2022.

Dermed kan virksomheder med overskudslikviditet endnu anvende Skattekontoen, inden der sker automatisk overførsel til banken, med evt. negativ rente til følge.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.

Du kan også læse om låneordningen vedrørende A-skat og AM-bidrag her.