Revisorposten 1-2021

Revisorposten nr. 1, 2021 er kommet. Overskrifterne i denne udgave er:

  • Going concern
  • Langtidssygemelding, virksomhedsejer – hvad gør man, hvordan og hvad må man?
  • Hjemmearbejdsplads og skat
  • Skærmarbejde i sig selv er ikke sundhedsskadeligt – heller ikke i hjemmet
  • Selvangivelsen 2020 – hvordan med investeringsdepot i udlandet?
  • Kommunikation i ledelsesberetningen