Registrering af medarbejdernes arbejdstid fra juli 2024

Alle arbejdsgivere skal fra den 1. juli 2024 sikre registrering af medarbejdernes arbejdstid.

Der er metodefrihed til registreringen. Dog er der fremkommet et par spændende udmeldinger fra beskæftigelsesministeren under behandlingen. Således kan man nu sammenstykke at:

  • Der er valgfrihed, om registreringen foretages i regneark, via stempel-ur, fysisk på papir eller en helt fjerde form.
  • Det er tilstrækkeligt, at den daglige arbejdstid kun registreres af medarbejderen på de dage, hvor den faktiske arbejdstid afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.
  • Det er kun den samlede mængde af daglig arbejdstid, som skal tidsregistres.
  • Der er således ikke krav om, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet er udført.

Eksempel på arbejdstidsregistrering

En medarbejder arbejder fra kl. 9.00 til 14.00 og senere samme dag igen fra kl. 21.00 til 23.30. Der skal registreres 7,5 timer den dag, og der skal kun foretages registrering, hvis arbejdstiden afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.

Opbevaring i 5 år

Registreringen skal uanset metode være tilgængelig for den enkelte medarbejder. Registreringen skal opbevares 5 år efter udløbet af den periode, man beregner den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter.

Undtagelse for “selvtilrettelæggere”

Reglerne gælder ikke for ”selvtilrettelæggere”, da disse er undtaget maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, pausereglerne samt reglerne om natarbejde. Og dermed er der heller ikke behov for tidsregistrering. At de er undtaget skal i øvrigt anføres i ansættelsesaftalen.

En medarbejder er ”selvtilrettelægger” hvis:

  1. Medarbejderen selv kan tilrettelægge arbejdstiden, samt medarbejdere hvis arbejdstid ikke kan måles fuldstændigt eller forudbestemmes på forhånd
  2. medarbejderen har en ledelsesfunktion eller kan træffe selvstændige beslutninger

Der har under behandlingen som eksempler været nævnt medarbejdere i det højere ledelseslag, visse akademikere, senioradvokater og andre, som har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Husk evt. tilpasning af ansættelsesaftaler. Husk persondata, som også skal håndteres ved implementering af de nye regler.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.