Nyheder

Corona i Danmark

Posted by | Aaen & Co., Erhvervsstyrelsen, Moms, Skat | september 29, 2020

Nedenstående links giver et godt overblik over regeringens hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 samt udskudte frister fra Skat. På Virksomhedsguiden kan du få svar på mange af dine spørgsmål angående hjælpepakkerne og andre initiativer til at hjælpe erhvervslivet gennem COVID-19. Brug linket nedenfor: Virksomhedsguiden.dk Skat har lavet en oversigt over udskudt frister for selvangivelse og […]

Læs mere

Acontoskat 2020

Posted by | Uncategorized | november 11, 2020

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber senest den 20. november 2020 og 1. februar 2021 Såfremt der forventes en restskat for indkomståret 2020 bør det overvejes, om der med fordel kan foretages en frivillig indbetaling af restskat. Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2020 kan ske frem til den 1. februar 2021. Men for indbetalinger, […]

Læs mere

Blanket 05.021

Posted by | Skat | maj 29, 2020

Skattestyrelsen ændrede i september 2019 selskabers oplysningsskema – nærmere bestemt Felt 67, der vedrører kontrollerede transaktioner. Ændringen medførte, at selskaber fra og med indkomståret 2019 skal indberette handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncerforbundne parter (uanset beløbsstørrelse). Det samme gælder for hovedaktionærer, der i indkomståret har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med sit selskab (ligeledes uanset […]

Læs mere

Selskabsangivelsen bliver ændret

Posted by | Skat | december 06, 2019

Hidtil har der eksisteret en bagatelgrænse på kr. 5 mio. for indberetning af detaljerede oplysninger vedrørende kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen fjerner nu den bagatelgrænse.

Læs mere