Kontantreglen er midlertidigt lempet for betalingsmodtagere

Nu er det midlertidigt frivilligt for betalingsmodtagere at modtage 1.000-kronesedler som betaling, hvis kontantbetalingen overstiger købesummen med mere end 750 kr.

Det er pligtigt for fx detailbutikker at tage mod kontanter i Danmark. Dette kaldes ofte for ”kontantpligten” eller ”kontantreglen” Men nu er der kommet en undtagelse, og pligten finder således ikke længere anvendelse på kontantbetalinger, der overstiger købesummen med mere end 750 kr.

Altså: butikken er ikke (længere) pligtig til at tage mod tusindkronesedlen, hvis de skal give mere end 750 kr. tilbage i byttepenge. Pligten består således ikke mere, hvis man køber noget for under 250 kr., og betaler med en tusindkroneseddel.

Imødekommer problemer med hyppige betalinger

Formålet er at imødekomme de problemer, som hyppige betalinger med 1.000-kronesedler kan give detailhandlen i anledning af, at 1.000-kronesedlen er blevet indkaldt. På grund af afskaffelsen af tusindkronesedlen, er der mange, som omsætter og får vekslet deres tusindkronesedler til en mindre møntsort. I mange situationer er det sket ved, at man køber noget til en ringe værdi, for eksempel 10 kr., og betaler med en tusindkroneseddel, hvorefter butikken er forpligtet til at give 990 kr. tilbage i byttepenge.

Loven muliggør fortsat køb af varer med 1.000-kronesedler. Men betalingsmodtageren vil kunne afvise betaling fra kunder, der ønsker at benytte en 1.000-kroneseddel til mindre køb op til 250 kr., der reelt kan have karakter af veksling af sedler.

Ny lov i juni 2024

Reglen (altså undtagelsen ovenfor som medfører at butikken ikke længere er forpligtet til at tage imod 1.000 kronesedlen i de nævnte situationer) gælder fra dagen efter den ny lov L169 bliver bekendt i lovtidende, som forventeligt er den 6. juni 2024. Dermed vil undtagelsen gælde fra den 7. juni 2024 til 1. juni 2025.

Grænsen var i lovforslaget på 500 kr. Men den blev i forbindelse med behandlingen i folketinget sat op til 750 kr.

Link til folketingets behandling, hvor man kan se den vedtagne lov: https://lnkd.in/dgARXPUs