Kontantløst samfund

Opdateret 01-06-2021: Loven er vedtaget den 1. juni 2021, og sænkelsen af kontantforbuddet træder således i kraft den 1. juli 2021.

Kontantforbuddet sænkes til kr. 20.000.

Det er i dag ulovligt for erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven, at modtage kontanter for kr. 50.000 eller mere. Et lovforslag sænker beløbet til kr. 20.000.

Forbuddet gælder uanset om transaktionen sker på én gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Kontantforbuddet gælder erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Revisorer, leasingselskaber, banker mv. er derfor ikke omfattet af kontantforbuddet.

Bøder

I dag idømmes bøder på 25 % af overtrædelsen. Det vil sige kontanter over kr. 49.999.

Det princip bibeholdes, hvilket vil sige, at der vil blive idømt bøder på 25 % af modtagelsen af kontanter over kr. 19.999.

Hvis man eksempelvis modtager kr. 100.000 ved salg af en bil, idømmes en bøde på 25 % af kr. 80.001 (100.000 – 19.999) – afrundet bliver bøden således kr. 20.000.

Virtuel valuta

Endvidere vil udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, udbydere af overførsel af virtuel valuta og udstedere af virtuel valuta blive omfattet.

For alle kommer til at gælde, at transaktioner på 1.000 € eller over vil medføre krav om kundekendskabsprocedurer (indhentelse af ID mv.).

Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Virksomheder med virtuel valuta pålægges at have en såkaldt hvidvaskansvarlig. De vil være finansielle aktører og omfattes af denne bekendtgørelse (som ligger i udkast). Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3 skal de indberette en række oplysninger til Finanstilsynet kvartalsvist om bl.a. risikovurdering, antal kunder mv. Der skal indberettes 26 oplysninger.

Ikrafttrædelse

Loven skal generelt gælde fra 1. juli 2021, hvor ovenstående også forventes at træde i kraft. De tre nye aktører om virtuel valuta, skal dog først foretage deres første indberetning med frist 11. november 2021. Denne første indberetning skal omfatte oplysninger om 3. kvartal 2021.

Se lovforslaget med kommentarer her.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.