Krav om digital bogføring mv. udskydes

Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag, bliver alligevel ikke indført med virkning fra 1. januar 2023. Det var der ellers lagt op til i første omgang.

Digital bogføring og opbevaring

Kravet indføres uændret, men først træder i kraft i 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder med en omsætning over kr. 300.000.

Bogføringssystemer

Til gengæld falder kravet falder sammen med krav om anvendelse af digitale bogføringssystemer. Det medfører, at alle selskaber (uanset omsætningsstørrelse) samt andre virksomheder med en omsætning over kr. 300.000, fremadrettet skal anvende et digitalt bogføringssystem, der skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Dette system skal…  

  1.  Understøtte løbende bogføring med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år
  2. Opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag
  3. Understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan.

Samtidig vil alle selskaber skulle oplyse til Erhvervsstyrelsen, hvilket bogføringssystem de anvender.

Vær opmærksom 1. juli 2022

Loven er nu vedtaget og nedenstående forhold gælder allerede fra 1. juli 2022:

  1. Nye generelle krav til bogføringen. De nye krav matcher dog nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over kr. 300.000 og alle selskaber uanset omsætning skal udarbejde en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen heraf. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke personer der er ansvarlige for bogføringen og opbevaringen heraf.
  3. Definition på regnskabsmateriale (som bl.a. kan kræves udleveret af myndigheder) udvides til at omfatte dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  4. Afstemninger skal foretages senest inden, der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber, som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

Statens indblik i bogføringen

Erhvervsministeren bemyndiges desuden til at kunne kræve, at der skal anvendes elektroniske fakturaer og lignende dokumenter fremadrettet, og også at dokumenter deles med det offentlige. Så længe dette sker gennem en bemyndigelse, vil det kunne udvides afhængigt af fremtidige erhvervsministre. Det betyder derfor, at staten potentielt vil kunne se alle danske virksomheders totale bogføring.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.