Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse er sat op. 

Som en konsekvens af prisstigninger på brændstof mv., har Skatterådet forhøjet fradraget for befordringsfradrag (kørslen mellem hjem og arbejde) og satsen for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget er ændret med virkning fra 1. januar 2022. Hvis man allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, kan der derfor være behov for at ændre dette.
Satserne sættes lidt op i forhold til tidligere. Det vil fortsat være sådan at der ikke er fradrag for de første 24 km (12 kilometer hver vej), mens fradraget efterfølgende er 2 kroner og 16 øre for kørte kilometer op til 120 km. Herefter er satsen en krone og 8 øre.

0-24 km.: 0 kr. pr. kilometer 

25-120 km.: 2,16 kr. pr. kilometer 

>120 km.: 1,08 kr. pr. kilometer 

Kørselsgodtgørelse 

 Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel bliver først ændret fra 1. maj 2022, da en tidligere ændring ville medføre ændringer til allerede foretagne indberetninger mv. De tidligere satser gælder dermed fra 1. januar 2022 til 30. april 2022. Og de nye satser gælder fra 1. maj 2022 til 31. december 2022. De nye satser er: 

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt 3,70 kr. pr. kilometer 

Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt 2,17 kr. pr. kilometer 

Cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul 0,57 kr. pr. kilometer. 

Kontakt os hvis du vil vide mere.