Skattefrie gavekort og andre lempelser

Arbejdsgivere kan nu give deres medarbejdere et skattefrit gavekort. Læs mere her og om andre lempelser på skatteområdet.

Skattefrie gavekort

Medarbejdere skal i 2021 ikke betale skat af arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationer og lignende.

Det kan fx være gavekort til spise og drikke på restaurant, cafe o.l., ligesom det skattefrie gavekort kan udstedes til biografer, tivoli, operaer, museer og lignende forlystelser.

Gavekortet kan udgøre op til i alt kr. 1.200, uden medarbejderne er skattepligtige heraf. Skattefriheden gælder gavekort, som kan bruges til køb fx af hotel-, restaurations- og forlystelsesydelser.

Hvis en person har mere end én arbejdsgivere, gælder grænsen på kr. 1.200 for alle arbejdsgiverne under et. Medarbejderen kan altså ikke skattefrit få gavekort på kr. 1.200 fra hver af sine arbejdsgiver.

Der kan være tale om flere gavekort. Den samlede værdi af alle gavekortene må blot ikke overstige kr. 1.200.

Skattefrie coronatest

Coronatest betalt af arbejdsgiver for medarbejdere og medarbejderes husstand er i indkomståret 2020 og frem skattefri for medarbejderen. Det gælder test for corona, test for antistoffer og køb af personlige værnemidler. Skattefriheden gælder også for test mv. af medarbejderens husstand.

Skattefriheden gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer o.l. samt disses husstand.

Større fradrag for service- og håndsværksydelser i 2021

Man kan som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig få skattetilskud til servicearbejde og håndværksydelser i boligen. Fradragsgrænsen er sat op for begge ydelser.

Serviceydelser giver nu fradrag på op til kr. 25.000 pr. person i 2021 (kr. 6.200 i 2020). Håndværksydelser giver fradrag på op til kr. 25.000 pr. person i 2021 (kr. 12.500 i 2020).

Du skal betale elektronisk fx med Dankort, MobilePay eller overførsel via netbank (altså ikke med kontanter). Gem altid din dokumentation for det udførte arbejde.

Se her hvilke ydelser der er omfattet.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.