Kompetencer

Revision

Vi sammensætter et hold af yderst kompetente medarbejdere, der i samarbejde med vores kunder planlægger og gennemfører revision, så det bedst muligt tilgodeser driften i din virksomhed.

I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på effektivitet, ordholdenhed og tilgængelighed. Vi arbejder altid proaktivt og løsningsorienteret og sørger for, at vores kunder kan holde fokus på det, der er vigtigt for dem og deres virksomhed.

Vi udfører revision, udvidet gennemgang og review for:

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Fonde
 • Partnerselskaber
 • Kommanditselskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Foreninger i øvrigt
 • Tilskudsregnskaber og idrætsforeninger

Regnskabsassistance

Regnskaber, rapportering og budgetter er redskaber, der hjælper med at holde øje med din virksomhed og dens økonomiske tilstand. Vores velkvalificerede personale sikrer, at regnskaberne bliver retvisende, så du hele tiden har en realistisk indsigt i din virksomheds økonomiske tilstand. Du kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed, mens vi sørger for regnskaberne.

Vi har højtuddannet og velkvalificeret personale til at varetage opgaver inden for:

 • Regnskabsudarbejdelse
 • Budgettering
 • Økonomirapportering
 • Koncernrapportering
 • Regnskabsanalyse m.v.

Skattemæssig rådgivning & assistance

Vi yder skattemæssig assistance og rådgivning til personligt drevne virksomheder og alle typer af selskaber. Skattereglerne kan virke komplicerede, og det er svært at have overblik over de mange ændringer, der løbende kommer. Vi hjælper med at forstå reglerne, så du kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed.

Vores brede kundeportefølje og store fokus på at holde os opdateret på seneste lovgivning gør os til en unik partner, når du skal optimere din virksomheds økonomi.

Vi har særligt fokus på opgaver inden for:

 • Generationsskifte
 • Valg af virksomhedsform
 • Skatteplanlægning
 • Værdipapirer
 • Ejendomme
 • Kommandit- og partnerselskaber
 • Virksomhedsskatteordningen

Strukturrådgivning

Skattereglerne kan være komplekse at navigere rundt i, og det er nødvendigt med faglig rådgivning for at sikre den mest fordelagtige konstellation. Vi tilbyder den slags rådgivning og sparring tidligt i forløbet. Det sikrer en struktur, som er den rigtige lige nu, men også på lang sigt.

Vores partnerkreds råder over unikke kompetencer og erfaring, når det gælder rådgivning inden for:

 • Valg af virksomhedsform
 • Omstrukturering
 • Køb og salg af virksomheder
 • Partnerselskaber
 • Koncernetablering

Erhvervsserviceafdeling

Vores erhvervsserviceafdeling tilbyder en bred vifte af ydelser og giver dig mulighed for at outsource økonomifunktionerne, så du kan spare tid i hverdagen og holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed. Vi tilpasser processer og arbejdsgange efter dine behov, og vi lægger stor vægt på effektivitet, tilgængelighed og høj faglig kompetence.

Vi tilbyder ydelser inden for:

 • Bogføring på kontoret med vor licens og hos kunder
 • Outsourcing af hele bogholderiet eller dele heraf
 • Anvender: C5, Economics, Summasummarum, Navision
 • Outsourcing af lønfunktion; Danløn, Dataløn og Multiløn
 • Koncernrapportering – nationalt og internationalt
 • Nøgletalsopgørelser
 • Indberetning til det offentlige – moms, skat, lønsumsafgift m.v.
 • Listeangivelser

Rådgivning & sparring

Aaen & Co. ejes af 8 yderst erfarne og kompetente partnere, der alle har fokus på at møde og servicere sine kunder med nærhed.

Vi pakker ikke tingene ind i lange forklaringer, men tilstræber os at være direkte, åbne og tilgængelige, for derved at sikre stor værdi for kunden. Disse værdier gør, at en lang række af vores kunder betragter os som den vigtigste sparringspartner i forbindelse med drift og ledelse af deres virksomhed. Vi sørger for, at de kan holde fokus på det, der er vigtigt for dem og deres virksomhed.

Hele organisationen er drevet af høj faglighed og en proaktiv, løsningsorienteret indstilling til sagerne.