Aaen & Co. går foran med 4-dages arbejdsuge på 32 timer

Aaen & Co. vil gøre op med en uhensigtsmæssig arbejdskultur i branchen. 4-dages arbejdsuge skal gøre det attraktivt at være revisor. Ekspert kalder dem trendsættere.

Læs også: 4-dages arbejdsuge – frihed til et fleksibelt arbejdsliv
Drømmer du om 4-dages arbejdsuge – se stillingsopslag

Revisionsfirmaet Aaen & Co. har i mange år været privilegeret af at have trofaste medarbejdere med lange ansættelser bag sig. Men efter Corona har firmaet pludselig oplevet at stå med 8 opsigelser midt i den mest travle periode på året, hvoraf de 7 forlader branchen helt.

Det har fået ledelsen til at gentænkte det værdisæt, firmaet bygger på. Her skal være mere plads til at kombinere familie- og arbejdsliv. Samtlige 45 medarbejdere kan nu se frem til en 4-dages arbejdsuge på 32 timer uden at gå ned i løn. Hertil lukker reception og telefoner om fredagen.

”Vi vil gerne gøre op med normer i branchen, hvor det er en almen opfattelse, at bare fordi man er revisor, skal man arbejde solen sort i seks måneder om året. Vi ved, at det vil koste firmaet på bundlinjen, men vi tror også på, at det kan fastholde dygtige medarbejdere, og at det vil være nemmere at tiltrække nye,” siger Niels Borum Madsen, partner i Aaen & Co..

Hjemmearbejdsdage skal ikke være lynafleder

Medarbejderne hos Aaen & Co. har efterspurgt et miljø, hvor de kan få mere ro til arbejdet. Derfor tilbyder revisionsfirmaet allerede i dag muligheden for at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen. Men hos Aaen & Co. vil man gerne gå skridtet videre for at få arbejds- og familielivet til at gå op.

”Hjemmearbejdspladser skal ikke fungere som ’lynafleder’ i en presset hverdag, men bruges, hvor det i konkrete situationer giver god mening,” siger Niels Borum Madsen.

Han oplever ikke, at medarbejderne kun føler sig pressede af arbejdsmængden, men at der er alt muligt andet omkring os, som vælter arbejdslivet, gør os stressede og pressede. Ledelsen håber derfor, at en 4 dages arbejdsuge kan give plads til, at man kan tage sig af familielivet i situationer, hvor det er påkrævet og samtidig opnå endnu større motivation og arbejdsglæde.

”Det har især været vigtigt for os at melde ud, at der ikke er en forventning om, at medarbejderne er mere effektive på kortere tid eller skal nå det samme som før. Målet er, at de oplever større glæde og får en mere afbalanceret arbejdsdag,” siger Niels Borum Madsen.

Ekspert: Aaen & Co. er trendsættere

Ifølge ekspert fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) Helle Rosdahl Lund var de yngre generationer allerede i gang med at sige fra før Corona-nedlukningerne. Hun mener derfor, at et andet arbejdsliv er en ændring i vores livsstil, som er kommet for at blive.

”Der er mange, som har talt om det uden at gøre noget ved det. Vi har endnu ikke set det hos de helt store revisionsfirmaer. Så her er de mindre revisionshuse helt klart trendsættere. Jeg er også overbevist om, at mange af dem får succes med at fastholde deres medarbejdere, og så vil de opdage, at der er en række arbejdsprocesser, de kan gøre smartere og samtidig spare tid,” siger Helle Rosdahl Lund.

Ifølge Helle Rosdahl Lund er der ingen større forskning på tværs af brancher på området i Danmark.

Aaen & Co. er bl.a. blevet inspireret af en britisk undersøgelse, som viser at næsten en femtedel af de 35-44-årige vil foretrække at skifte til et job med en 4 dages arbejdsuge. Se den her

Revisionsfirmaet har også ladet sig inspirere af det engelske pilotprojekt ’4 Day Week Global’ og andre virksomheder, som er gået samme vej. Ifølge Helle Rosdahl Lund er der ingen nyere forskning på området i Danmark.