Slutafregning Corona hjælpepakker

Senest 30. september 2022 skal der indsendes slutafregning, hvis du har fået hjælp fra Corona kompensationspakker.

Generelt

På Mit Virk kan du få overblik over de ordninger og kompensationsperioder, du skal indberette til slutafregningen for. Log ind på Mit Virk og klik på ’Afventer virksomhed’. Klik herefter på pilen under ’Vis mere’ for den periode, du ønsker at indberette for.

Hvis virksomheden er udtaget til revisorkontrol, kan de af Erhvervsstyrelsen krævede revisorhandlinger først ses af revisor, når virksomheden har indsendt indberetningen til slutafregningen. De krævede arbejdshandlinger tilpasses hver virksomhed. Ved revisorkontrol af omsætningskompensation, forventes det at revisor har 5 uger til at indsende sin erklæring, efter virksomheden har foretaget indberetning til slutafregningen. Ved lønkompensation er det 8 uger. Hvis virksomheden er udtaget til revisorkontrol, er det fælles for kompensation for omsætning og for løn, at man kan få dækket op til 80 % af udgifterne til revisorbistand, hvis virksomheden har modtaget mindre end 250.000 kr. per kompensationsperiode, dog højst 8.000 kr. per kompensationsperiode.

Kompensation for omsætning / selvstændige

Der kan indberettes for kompensationsperioder fra 1. september 2020 til og med 28. februar 2022. Du skal bruge:

  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden.

Har virksomheden modtaget kompensation for tabt omsætning for flere perioder (der er følgende perioder: 1.9.2020-28.2.2021 samt 1.3.2021-30.6.2021 samt 1.7.2021-30.9.2021 og 1.12.2021-28.2.2022), skal der indberettes via flere separate indberetningsløsninger.

Du skal have styr på perioder hvor virksomheden evt. har haft forbud mod at holde åbent, herunder om der er omsætning i de enkelte perioder eller ej. Du kan fravælge kompensationen for perioder uden forbud, hvilket er relevant hvis virksomheden har haft en normal omsætning i perioden uden forbud mod at holde åbent, og derfor ikke har haft et samlet omsætningstab på mindst 30 %.

Hvis du søger om forhøjet kompensation (30/33.000 kr. per måned), skal du have oplysninger om relevante ejeres gennemsnitlige udtrækninger i perioden, samt kunne dokumentere om der er ansatte.

Kompensation for omkostninger

Der kan indberettes for kompensationsperiode fra 9. juli 2020 til 28. februar 2022. Der indsendes én samlet slutafregning, men der skal dog indtastes oplysninger om faktiske omsætning og omkostninger mv. afgrænset til hver af de kompensationsperioder, der er modtaget kompensation for.

Lønkompensation

Der kan indberettes for perioden fra 30. august 2020 til 15. februar 2022. Dette kan omfatte op til 4 perioder. Der skal indsendes én samlet indberetning. Du skal bruge:

  • Beskæftigelsesgrad, start- og slutdato for hjemsendelsen af ansatte i slutafregningen, overblik over eventuelle dage, hvor ansatte var genindkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden, oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne i hjemsendelsesperioden, opsparede løndele, forbud mod at holde åbent mv.

Kontakt os hvis du vil vide mere.