Partnere

Partnere

Kenn Elmgren

Kenn Elmgren

Partner

Født i 1963, statsautoriseret revisor siden 2000.
Partner i Aaen & Co. siden opstarten i 1999.

Ring eller skriv til Kenn i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Niels Borum Madsen

Niels Borum Madsen

Partner

Født i 1971, statsautoriseret revisor siden 2006.
Partner i Aaen & Co. siden 2008

Ring eller skriv til Niels i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Jesper Fenger Smidt

Jesper Fenger Smidt

Partner

Født i 1974, statsautoriseret revisor siden 2005.
Partner i Aaen & Co. siden 2008

Ring eller skriv til Jesper i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Søren Appelrod

Søren Appelrod

Partner

Født i 1965, statsautoriseret revisor siden 1998.
Partner i Aaen & Co. siden opstarten i 1999.

Ring eller skriv til Søren i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn

Bent Christensen

Bent Christensen

Partner

Født i 1964, statsautoriseret revisor siden 1998.
Partner i Aaen & Co. siden 2018

Ring eller skriv til Bent i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Søren Thorbjørnsen

Søren Thorbjørnsen

Partner

Født i 1963, statsautoriseret revisor siden 1996.
Partner i Aaen & Co. siden 2019

Ring eller skriv til Søren i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Sanne Holm Kristensen

Sanne Holm Kristensen

Partner

Født 1979
Statsautoriseret siden 2011
Partner siden 2022

Ring eller skriv til Sanne i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn