Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr.

Loftet for, hvor mange kontanter erhvervsdrivende må tage imod, bør nedsættes fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det fremgår af et nyt lovforslag om kontantforbrugsgrænsen den 10.1.2024.

Ifølge lovforslaget skal kontantforbudsgrænsen nedsættes fra 20.000 kr. til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024. Det betyder, at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af Hvidvaskloven ikke længere må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover. Dette gælder både, hvis betalingen sker på én gang eller er fordelt på flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Lovforslaget skal styrke værnet mod hvidvask i detailhandlen. Efter Nationalbanken har indkaldt 1.000 kronesedlen, (så sedlen fra den 31. maj 2025 ikke længere er et gyldigt betalingsmiddel) forventes det, at navnlig detailhandlende, som har varer med høj værdi, vil være i forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge.

Bøden for overtrædelse af kontantforbuddet udmåles til 25 pct. af de beløb over beløbsgrænsen, som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr. Det vil sige, at modtager man en kontantbetaling på 30.000 kr. vil beløbet, som overstiger den foreslåede beløbsgrænse, være 15.001 kr. 25 pct. af beløbet udgør 3.750,25 kr. Her vil virksomheden ifalde en bøde på 10.000 kr., da det er minimumsbøden for overtrædelse af beløbsgrænsen.