Regnskabspligt udskydes en måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først indleveres til Erhvervsstyrelsen seks måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det altså være den 30. juni 2022.

Dette er en permanent ændring for alle regnskaber fremover.

Ikrafttrædelse

Der er ikke fremsat lovforslag endnu, men vi gætter på, at reglen kommer til at gælde for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere. Der er formentlig ikke meget tvivl om, at ændringen dermed vil gælde for årsrapporter, som dækker kalenderåret 2021.

Der er derimod mere tvivl om, hvorvidt reglen om udskydelse også vil gælde for et skævt regnskabsår, der starter før den 1. januar 2021. Hvis et selskab eksempelvis er stiftet 1. oktober 2020, og første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen 1. oktober 2020 til 31. december 2021, er det endnu uvist, om reglen vil komme til at gælde. Det fremtidige lovforslag om ændring af årsregnskabsloven vil afsløre dette.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.