Regnskabspligt udskydes en måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først indleveres til Erhvervsstyrelsen seks måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det altså være den 30. juni 2022.

Dette er en permanent ændring for alle regnskaber fremover.

Ikrafttrædelse

Reglen kommer til at gælde for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.