Blanket 04.021 (tidligere 05.021)

Opdateret den 23. april 2021: Blanket 05.021 skifter navn til 04.021

Skat har lanceret en online udgave af blanket 05.021, der har fået navnet 04.021. Den nye blanket henvender sig udelukkende til såkaldt fysiske personer og skal være med til at gøre processen med indberetning af kontrollerede transaktioner nemmere.

Du kan finde blanketten her.


Skattestyrelsen ændrede i september 2019 selskabers oplysningsskema – nærmere bestemt Felt 67, der vedrører kontrollerede transaktioner.

Ændringen medførte, at selskaber fra og med indkomståret 2019 skal indberette handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncerforbundne parter (uanset beløbsstørrelse).

Det samme gælder for hovedaktionærer, der i indkomståret har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med sit selskab (ligeledes uanset beløbsstørrelse).

For selskabers vedkommende skal transaktionerne indberettes via DIAS, mens hovedaktionærer skal benytte blanket 05.021, der nu har skiftet navn til 04.021.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.