Nye regler for omregistrering af IVS

Lettelser i omregistrering af IVS til ApS trådte i kraft 26. februar 2021.

Tidsfrist

Fristen for omregistrering er forlænget fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest 15. oktober 2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for omregistrering. Derefter kan der ske tvangsløsning.

Kapital

Kravet om kapital på tidspunktet for omregistrering er lempet, således at der blot skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital (fx kr. 1.000) og minimumskapitalen kr. 40.000 – altså her en indbetaling af kr. 39.000. Det kaldes også restkapitalen.

Evt. negative frie reserver skal således ikke også indbetales. Det betyder, at man kan omregistrere selskabet med en samlet egenkapital, som udgør mindre end kr. 40.000. Selskabet kan endda have negativ egenkapital.

Hvis der er opbygget negative frie reserver gennem årene med fx kr. 500.000, er det således ikke længere til hinder for en omregistrering. Hvis der er kr. 1.000 i selskabskapital, kræver omregistreringen blot en indbetaling af yderligere
kr. 39.000. Selskabet vil herefter have en selskabskapital på kr. 40.000 samt negative frie reserver på kr. 500.000. Egenkapitalen vil derefter i alt udgøre kr. -460.000.

Hvordan sker indbetalingen?

Indbetaling af restkapitalen skal ske efter Selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser.

Indbetaling af restkapital kan ske ved enten:

  • Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling.
  • Kapitalforhøjelse ved indbetaling af andre værdier end kontanter, fx en bil. Her kræves vurderingsberetning.
  • Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, fx ændring af selskabets gæld til kapitalejer til virksomhedskapital.
  • Kapitalforhøjelse i form af fondsforhøjelse, hvorved der overføres fra selskabets reserver til selskabskapitalen. Der kan anvendes alle reserver under egenkapitalen, med undtagelse af ”reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” og ”reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs”.
  • Konvertible gældsbreve.

Revisor

Der behøves ikke længere nogen erklæring fra godkendt revisor om kapitalens tilstedeværelse. Det vil sige, at der kan ske omregistrering uden indblanding fra godkendt revisor.

Der vil dog blive behov for godkendt revisor, hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter, som skrevet ovenfor. Derudover er der behov for godkendt revisor, hvis selskabet sendes til tvangsopløsning og skal genoptages.

Omregistreringen er gebyrfri for selskabet.

Kontakt endelig din revisor, hvis du vil høre mere.