Selskabsangivelsen bliver ændret

Skat har indført en væsentlig skærpelse af krav til indberetning af en række oplysninger. Bagatelgrænsen for kontrollerede transaktioner ophæves, og alle selskaber skal fra og med indkomståret 2019 indberetter samtlige kontrollerede transaktioner.

Hidtil har der eksisteret en bagatelgrænse på kr. 5 mio. for indberetning af detaljerede oplysninger vedrørende kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen fjerner nu den bagatelgrænse.

Det betyder, at alle selskaber fra og med indkomståret 2019 skal indberette detaljerede oplysninger for samtlige kontrollerede transaktioner – uanset størrelse. Hvis det ikke sker, udløser det bøder.

Bagatelgrænse fjernes

Siden indkomståret 1998 har visse selskaber skullet oplyse detaljer vedrørende kontrollerede transaktioner i forbindelse med Selvangivelsen (i dag kaldet Oplysningsskemaet). Der eksisterede dog en bagatelgrænse på kr. 5 mio., som betød, at mange små og mellemstore selskaber ikke skulle udfylde oplysninger i samme detaljerede grad.

Fjernelsen af bagatelgrænsen betyder dog, at samtlige selskaber med kontrollerede transaktioner skal udfylde den detaljerede selvangivelse – uanset størrelse og transaktionernes omfang.

Konsekvenser

Hvis et selskab har haft transaktioner med fx koncernforbundne selskaber eller hovedaktionæren, skal de afgive detaljerede oplysninger vedrørende omfang og art af disse transaktioner. For mange små og mellemstore selskaber er det første gang, de skal udfylde disse detaljer. Det betyder, at der skal skabes et overblik over transaktionerne og indsamles oplysninger om dem. Det er vigtigt ikke at undervurdere dette arbejde, da det kan være et omfattende for nogle selskaber.

Det er derudover vigtigt, at oplysningerne er korrekte og fyldestgørende, da det ellers kan medføre bøder.

For små og mellemstore selskaber, som hidtil er blevet ”reddet” af bagatelgrænsen, vil der højst sandsynligt være nye oplysninger, der skal indsamles og indberettes i Oplysningsskemaet for 2019 og frem.

Arbejdet med udfyldelse af Oplysningsskemaet stiger ligeledes i omfang, og hos Aaen & Co. anbefaler vi, at du allerede inden årets udløb begynder at forberede dig på det mulige ekstraarbejde.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.