Fri bil og elbil – nye regler i 2021

Som led i aftalen om ”den grønne omstilling” har regeringen i december sidste år fremsat lovforslag om ændring af blandt andet reglerne om beskatning af fri bil, el-bil mv. samt beskatning af ladestandere opstillet af arbejdsgiveren hos medarbejdere.

Opdateret 18-05-2021: Med regneeksempel for tillæg til beskatningsgrundlaget.

Beskatning af fri bil

Fri bil beskattes i dag med 25 % af bilens såkaldte beregningsgrundlag op til kr. 300.000 plus 20 % af beregningsgrundlaget, der eventuelt overstiger kr. 300.000.

Derudover forhøjes beløbet til beskatning med 1,5 gange den grønne ejerafgift. Hvis man betaler grøn ejerafgift på kr. 10.000, forhøjes beskatningsbeløbet således med kr. 15.000.

Dette ændres gradvist over en årrække. Ændringerne er som følger:

1. juli 2021: 24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr. plus 20,5 % af resten. Beskatningsbeløbet forhøjes med 2,5 x den grønne ejerafgift.

1. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr. plus 21 % af resten. Beskatningsbeløbet forhøjes med 3,5 x den grønne ejerafgift.

1. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr. plus 21,5 % af resten. Beskatningsbeløbet forhøjes med 4,5 x den grønne ejerafgift.

1. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr. plus 22 % af resten. Beskatningsbeløbet forhøjes med 6,0 x den grønne ejerafgift.

1. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Beskatningsbeløbet forhøjes med 7,0 x den grønne ejerafgift.

Ændringerne vil alt andet lige medføre ekstraarbejde for arbejdsgiverne, da beregningen af fri bil skal reguleres hvert år frem til 2025.

Eksempel

De ovenstående satser betyder, at hvis der årligt betales grøn ejerafgift på kr. 10.000, vil tillægget frem til 30. juni 2021 være 1,5 x kr. 10.000 = kr. 15.000.

Efter de nye regler og per 1. juli 2021 frem til og med 31. december 2021 vil tillægget udgøre 2,5 x kr. 10.000 = 25.000.

Fra og med 1. januar 2025 vil tillægget udgøre 7 x kr. 10.000 = kr. 70.000 .

Ladestandere

Normalvis beskattes medarbejderen af ladestander opstillet på bopælen af arbejdsgiveren, hvis medarbejderen har fri elbil eller fri plug-in-hybridbil. Med ændringerne skal ladestander på bopælen være skattefri. Det gælder allerede fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Med de nye ændringer vil overdragelse til medarbejdere være skattefrit allerede fra 1. juli 2021, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller plug-in-hybridbil.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.