Slutafregning for Corona-hjælpepakker

Opdateret 01-06-2021: Ny frist for slutafregning. Se nedenfor.

Nu skal der indsendes oplysninger til slutafregning for de første Corona-hjælpepakker.

Der er som udgangspunkt ikke krav om revisorerklæring. Eventuel krav om revisorbistand vil blive oplyst via e-boks, sammen med kravet om slutafregning. I givet fald kræves uafhængig og godkendt revisor.

Der er frist for indsendelse af oplysninger for alle 3 kompensationstyper den 30. juni 2021. Hvis man ikke overholder fristen, kan man blive nægtet retten til kompensation, og hele beløbet skal tilbagebetales.

Frist for indsendelse af slutafregning er udskudt. Den nye frist for alle kompensationsordninger med oprindelige frist den 30. juni 2021 er udskudt. Den nye frist er den 30. september 2021.

Kompensation for tabt omsætning

Der skal indsendes oplysninger om virksomhedens faktiske omsætning for kompensationsperioden 9. marts 2020 op til 31. august 2020. Der kan ikke slutafregnes for senere perioder.

Som en del af oplysningerne til slutafregningen, kan man nedsætte sin kompensationsperiode til 3 måneder, hvis man i sin tid søgte for 4 måneder. Denne mulighed skal man benytte sig af, hvis man for måned 1 – 3 havde en tilstrækkelig stor omsætningsnedgang, men i måned 4 omsatte så meget at man samlet set fra måned 1 – 4, har en omsætningsnedgang som er mindre end de 30% som er krævet for at modtage kompensation.

Kompensation for faste omkostninger

Der skal indsendes oplysninger for kompensationsperioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020 eller 8. juli 2020, og oplysninger skal omfatte faktisk omsætning og oplysninger om faktiske omkostninger i kompensationsperioden, som man kan modtage hel eller delvis kompensation for.

Hvis man havde underskud i seneste resultat, skal man også indsende oplysninger om resultatet i kompensationsperioden

Også her, kan man som en del af oplysningerne til slutafregningen, nedsætte sin kompensationsperiode til 3 måneder, hvis man i sin tid søgte for 4 måneder.

Periodisering

Både omsætning, omkostninger og resultat i kompensationsperioden skal periodiseres i bogføringen.

For omsætningskompensation betyder det, at der skal periodiseres den 9. marts 2020 og den sidste dag i kompensationsperioden, fx 31.8.2021. Det kan også være relevant at periodisere på datoerne for en tvangslukningsperiode.

For omkostningskompensation betyder det, at der skal periodiseres den 9. marts 2020 og den 8. juni 2020 eller 8. juli 2020 (afhængigt af valg af kompensationsperiode). Det kan også være relevant at periodisere på datoerne for en tvangslukningsperiode.

Hvis man ikke kan periodisere og trække tal ud af sit bogføringssystem (for eksempel hvis der på nuværende tidspunkt er spærret for bogføring bagud i tid), skal ovenstående periodiseringer dokumenteres på anden facon, for eksempel via regneark.

Lønkompensation

Der skal indsendes oplysninger til slutafregning af lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020. Der skal indsendes oplysninger om hvilke ansatte, der har været hjemsendt, den faktiske løn pr. måned og beskæftigelsesgrad i timer pr. uge for hver kompenserede ansat i perioden, de har været hjemsendt, start- og slutdato for hjemsendelsen samt dage, hvor kompenserede ansatte er genindkaldt på arbejde (genindkaldelsesdage), oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne og evt. en oversigt over kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at indsende oplysninger om opsparede løndele (fx internt opsparet ferie, SH eller fritvalgsmidler).

Du kan downloade dette notat her:

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.