Feriepenge fra indefrysningen

Virksomheder kan nu indbetale de indefrosne feriemidler og derved spare noget af renten.

Indbetaling skal ske via dette link.

Arbejdsgivere skulle som bekendt indefryse feriepenge fra 01-09-2019 – 31-08-2020. Pengene skal med tiden indbetales til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Virksomheden har pligt til at indbetale feriepenge for medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet.

For øvrige medarbejdere med ferie med løn kan virksomheden vælge at beholde pengene og derved have gæld til fonden, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. Gælden bliver dog forrentet i disse tilfælde.

Det er uden betydning, om medarbejderne har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist i forbindelse med de særlige udbetalinger. Arbejdsgiveren skylder stadig pengene til fonden.

Det er endvidere uden betydning for medarbejderen og dennes opsparing af feriemidler, om virksomheden indbetaler pengene eller ej.

Renten på gælden beregnes hvert år per maj måned og opkræves i juli. Senest ved udgangen af juli oplyses den rente, hvormed gælden forrentes.

Eksempel: Indbetaling af feriepenge i december 2022

Virksomheden vælger at beholde feriepengene, men ønsker at betale dem i december 2022. Det kan virksomheden gøre frivilligt, selvom medarbejderen ikke har forladt arbejdsmarkedet endnu.

Der skal på sædvanlig vis betales rente for perioden 01-09-2020, til renten beregnes henholdsvis i maj 2021 og maj 2022.

Juli 2023 får virksomheden et brev, hvori det fremgår, hvor meget virksomheden skal betale i indeksering (rente) af de feriemidler, virksomheden har beholdt i perioden fra sidste indeksering i maj 2022 til betalingstidspunktet i december 2022 (altså indeksering for syv måneder).

Eksempel: Indbetaling af feriepenge i april 2021

Første år virksomheden skylder pengene (2020-2021), skal der skal betales indeksering fra 01-09-2020 til selve betalingstidspunktet.

Indekseringen i perioden 01-09-2020 til 31-05-2021 udgør 1,5 % årligt. Således er indekseringsfaktoren 1/12-del af indekseringsfaktoren per påbegyndt kalendermåned.

Vælger virksomheden eksempelvis at indbetale pengene i april 2021, skal der betales rente fra september 2020 til og med april 2021.

Likviditet i selskabet

Det skal dog hele tiden overvejes, om virksomheden har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Pengene til fonden kan betales frivilligt, eventuelt delvist. Det kan være en fordel fortsat at skylde, hvis virksomheden ønsker, at gælden skal indgå i et løbende likviditetsberedskab. Det kan også være en fordel for virksomheder med overskudslikviditet at foretage frivillig indbetaling.

Virksomheden kan vælge at indbetale feriepenge for blot nogle af sine medarbejdere. Vælger man at indbetale en medarbejderes saldo, er det dog hele saldoen, der skal indbetales.

Virksomheden kan frivilligt indbetale feriepengene her.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.