Rentefrie lån til virksomheder

Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag den 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og det am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020. Udbetalingen vil være i form af et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer, at det omfatter ca. 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kroner.

Ansøgning

Virksomhederne skal ansøge via virk.dk senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage. Tryk her for at starte ansøgningen.

Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de virksomheder, som søger.

Tilbagebetaling

Lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021 via skattekontoen.

Ophører virksomhedens cvr-/se-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne nedenfor, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan ikke låne?

For at kunne låne kræver det, at virksomheden har angivet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst en af perioderne august og december 2020.

Derudover kan nedenstående virksomheder ikke modtage det rentefrie lån:

  • Virksomheder, der inden for de sidste 3 år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, pga. manglende angivelse.
  • Virksomheder, hvor ejeren eller en person i ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.
  • Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation.
  • Virksomheder som har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Man kan dog godt ansøge, hvis man vedlægger en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • Hvis man ikke har et aktivt cvr- eller se-nummer.
  • Offentlige institutioner.

Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, er det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.

Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet vil blive anvendt til at dække gælden helt eller delvist.

Andre låneordninger

Det er tidligere meldt ud, at den ordinære betalingsfrist for A-skat og am-bidrag i maj 2021 (hhv. 10. og 31. maj) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Vi antager ikke, at der bliver mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.

Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og am-bidrag i februar og marts, og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

Du kan se et skema over lånordninger på skat.dk.

SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts 2021. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022. Du kan læse mere om ordningen her.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.