Kategori: Skat

Kontrollerede transaktioner

Kontrollerede transaktioner er det typiske navn for transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har såkaldt bestemmende indflydelse over selskabet. Det samme gør sig gældende mellem to selskaber,…

Nye ejendomsvurderinger

For første gang siden 2011 vil der blive sendt nye ejendomsvurderinger afsted til de danske boligejere. Skatteministeriet har oplyst, at man påbegynder udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger efter…

Indefrosset grundskyld

Pligten vedrørende indefrosset grundskyld frafalder, og du har derfor ikke længere pligt til at skylde den indefrosne grundskyld. Obligatorisk indtil nu Grundskyld er en skat på op til…

Udskudte frister

Regeringen har fremsat hastelovforslag om udskydelse af indsendelse af årsrapporter for kalenderåret 2020 med en måned. Derudover foreslås en udskydelse af fristen for indsendelse af Oplysningsskemaet (tidligere kaldet…

Acontoskat 2020

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber senest den 20. november 2020 og 1. februar 2021 Såfremt der forventes en restskat for indkomståret 2020 bør det overvejes, om der…