Indefrosset grundskyld

Pligten vedrørende indefrosset grundskyld frafalder, og du har derfor ikke længere pligt til at skylde den indefrosne grundskyld.

Obligatorisk indtil nu

Grundskyld er en skat på op til 3,4 % af din grunds værdi. Den opkræves på ejendomsskattebilletten to gange årligt. Indtil nu har det været obligatorisk, at stigninger i grundskylden bliver indefrosset, dog ikke for stigninger på mindre end kr. 200, der forfalder til betaling sammen med den normale ejendomsskat.

Tilbagebetaling – hvad hvis jeg ikke gør noget?

Hvis du ikke foretager dig noget, vil indefrosne stigninger i grundskylden stadig være indefrosset, og du vil stadig skylde dem. Samtidig indefryses fremtidige stigninger i perioden 2021-2023.

Fra 2024 sker indefrysningen ikke længere automatisk, men kan fra det tidspunkt tilvælges. Der vil blive beregnet rente svarende til 0,47 % årligt i 2021. Renten for 2024 er ikke fastlagt endnu.

Den samlede indefrosne grundskyld skal betales ved salg af boligen. I tilfælde af salg vil du automatisk modtage en opkrævning. Hvis det er din ægtefælle, der overtager ejendommen, overtager ægtefællen også den indefrosne grundskyld.

Skal jeg framelde mig?

Hvis du ikke framelder dig ordningen, skal du betale den indefrosne grundskyld, når du sælger boligen.

Hvis du på nuværende tidspunkt betaler negative renter på dit inestående i banken, kan det muligvis bedre svare sig at betale den indefrosne grundskyld. Du kan se på ejendomsskattebilletten, hvad du skylder. Husk dog på, at du ikke kan få pengene tilbage, hvis du først har betalt.

Hvis du har gæld på fx en kassekredit, kan det ikke betale sig at indfri den indefrosne grundskyld. Den indefrosne grundskyld er rente- og gebyrfri, og det vil derfor være bedre at få indfriet din kassekredit, hvis du har overskudslikviditet. Her er der ofte renter og gebyrer, og de kan derved til dels undgås.

Beløbsmæssigt kan der ifølge Bolius primo 2024 være tale om op til ca. kr. 60-70.000 for en typisk familiebolig i København – eller man kan regne med ca. 30 gange stigningen i 2018. Hvis stigningen i grundskyld i 2018 udgjorde kr. 350, vil man således primo 2024 skylde ca. kr. 10.500 til kommunen.

Hvis du framelder dig ordningen, er det udelukkende din andel af indefrysningen, der frameldes. Hvis I således er to ejere af ejendommen, skal den anden ejer også framelde sig ordningen, hvis han/hun ønsker det.

Du kan tilgå fra-/tilmeldning af indefrosset grundskyld her:

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.