Bidrag til barsel som selvstændig

Fra 1. januar 2021 blev selvstændige en del af Barsel.dk, og de skal derfor betale bidrag til ordningen. Hidtil har Barsel.dk været en barselsordning udelukkende for private arbejdsgivere, men nu er selvstændige altså også omfattet af ordningen.

Bidraget består af en fast sats, der skal betales én gang om året. Bidraget skal betales første gang i oktober 2021. Opkrævning kommer i din e-boks, og vi opfordrer derfor til, at du holder øje. Bidragssatsen for 2021 er kr. 1.225 for hele året.

Hvem skal betale?

Som selvstændig er der en række betingelser, du skal opfylde for at skulle betale bidrag til ordningen. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet nedenstående diagram som hjælp hertil:

Dit resultat som selvstændig beregnes på baggrund af dine oplysninger på seneste årsopgørelse for afsluttede indkomstår. Derved vurderer Barsel.dk, om du skal betale bidrag til ordningen hvert år. Vurderer Barsel.dk, at du skal betale, vil du modtage en opkrævning i din e-boks i oktober.

Som selvstændig skal du betale det samme som private arbejdsgivere.

Bidraget skal regnes med i dit skattepligtige resultat, og der er derfor fradrag for bidrag til Barsel.dk.

Du kan læse meget mere på dette link, hvor betingelserne for at modtage fra ordningen ligeledes er beskrevet.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.