Revisorposten 3-2021

Revisorposten nr. 3, 2021 er kommet. Overskrifterne i denne udgave er:

  • Forhøjede afskrivninger på driftsmidler
  • Nye vurderinger af erhvervsejendomme
  • Regelsættet – arbejdsgiverkontrol
  • Kontrolpakke for selskaber
  • Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom
  • Konvertible obligationer – en opfølgende artikel
  • Superfradrag for forsknings- og forsøgsudgifter er vedtaget