Feriepenge – nu er det tid

Opdatering: Fristen for at tage stilling er nu overskredet. Har virksomheden ikke taget stilling til de indefrosne feriepenge, vil I modtage en opkrævning på det fulde beløb.

Alle arbejdsgivere, som skylder indefrosne feriepenge til Fonden i forbindelse med overgang til samtidighedsferie, skal give besked senest ved udgangen af august 2021, om de fortsat ønsker at skylde feriepengene til Fonden.

Hvis man intet foretager sig

Hvis man ikke foretager sig noget, forfalder hele beløbet den 1. september 2021. Hvis virksomheden har mange ansatte, kan beløbet for de indefrosne feriepenge være betragteligt, hvilket man skal have med i overvejelserne.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt

Nogle arbejdsgivere ønsker muligvis at indbetale de indefrosne feriepenge frivilligt. Det er fx tilfældet for virksomheder, der har betragtelig overskudslikviditet og som eventuelt betaler negative renter i banken.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for samtlige lønmodtagere, behøver man ikke foretage sig noget, da hele beløbet som skrevet ovenfor forfalder til betaling den 1. september 2021.

Vær dog opmærksom på, om likviditeten evt. senere skal anvendes i virksomhedens kapitalberedskab. Hvis der først er indbetalt til Fonden, kan virksomheden ikke få pengene retur.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for en andel af lønmodtagerne, skal disse medarbejdere markeres via dette link: virk.dk (link til indberetning).

Hvis man ønsker fortsat at skylde til Fonden

Hvis man ønsker fortsat at skylde feriepengene til Fonden for samtlige lønmodtagere, skal disse markeres.

Link til indberetning: virk.dk (link til indberetning, samme indberetningslink som ovenfor).

Hvad skal betales under alle omstændigheder?

Uanset om virksomheden ønsker at skylde så meget som muligt eller ej, skal der stadig senest 1. september 2021 betales det beløb, som Fonden allerede har udbetalt eller vil udbetale til lønmodtagere, der inden 28. februar 2022 når folkepensionsalderen. Desuden skal virksomhederne indbetale det beløb, som Fonden allerede har udbetalt til lønmodtagere, der frem til 28. februar 2021 har forladt arbejdsmarkedet af andre årsager (førtidspension, efterløn, død, flytning til udlandet, hvor man forlader det danske arbejdsmarked mm.).

Endeligt skal der betales renter af de indefrosne feriepenge (indekseringen). Denne skal betales uanset om man vælger at indbetale de indefrosne feriepenge eller ej.

Vi har desuden skrevet mere om blandt andet indekseringen i denne artikel.

Udbetalte indfrosne feriepenge.

Det er uden betydning, om medarbejderne i forbindelse med COVID-19 har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiver skal stadig indbetale pengene til Fonden.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.