Kategori: COVID-19

Udskudte frister

Regeringen har fremsat hastelovforslag om udskydelse af indsendelse af årsrapporter for kalenderåret 2020 med en måned. Derudover foreslås en udskydelse af fristen for indsendelse af Oplysningsskemaet (tidligere kaldet…