Ændringer til kompensationsordningerne

Der er sket forskellige ændringer i kompensationsordningerne. Blandt andet er frister flyttet, og der er sket justeringer til reglerne for ordningerne.

Frist for slutafregninger

Fristen for at indberette dokumentation til slutafregningen er flyttet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.

Selvstændige: Julesalget kan udelades

Det er nu muligt at søge kompensation for perioden fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021. Selvstændige og freelancere kan nu selv vælge, om de vil søge kompensation fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021, eller om de vil søge fra den 1. januar til den 28. februar 2021, hvis deres omsætningsnedgang er på mindst 30 % i januar og februar 2021. Det vil sige julesalget kan udelades, for derved nemmere at kunne dokumentere omsætningstab i forhold til tidligere.

Selvstændige: Maksimalt kr. 23.000 for forhøjet kompensation

Man kan nu anvende marts 2021 i stedet for februar 2021 i forbindelse med kravet om, at selvstændige maksimalt må trække kr. 23.000 ud af virksomheden per måned, hvis der søges forhøjet kompensation. Det giver flere mulighed for at få forhøjet kompensation.

I grænsen på kr. 23.000 indgår lønninger, udbytte, hævninger til privatforbrug, afdrag på lån til virksomhedsejere og personalegoder, som skal indberettes til skattestyrelsen (fx firmabil, internet og telefon). Til de kr. 23.000 skal selskaber medregne A-skat og udbytteskat. Udbytte skal medregnes på udbetalingstidspunktet, og det er uden betydning, hvornår udbyttet er besluttet.

Selvstændige: Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for kompensation 1. september 2020 – 28. februar 2021 er forlænget til den 31. juli 2021.

Ansøgningsfristen for kompensation 1. marts 2021 – 30. juni 2021 er 31. august 2021.

Faste omkostninger: Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021 er flyttet fra den 15. juni 2021 til den 31. august 2021.

Forlængelsen gælder IKKE kompensation for faste omkostninger light for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021. Her er ansøgningsfristen fortsat den 15. juni 2021.

Faste omkostninger: Underskud

Underskudsreglerne blev opdateret i forbindelse med slutafregningen. I visse situationer medførte det, at kompensationen helt bortfaldt.

Der er nu kommet en lempelse, hvor kompensationen fortsat ”blot” kan reduceres forholdsmæssigt med underskud i seneste resultat ganget med en kompensationssats. Også selvom kompensationen efter den nye metode (med opgørelse af resultat per dag) vil vise, der ikke kan modtages kompensation.

Reglerne om underskudsbegrænsning gælder fortsat ikke for virksomheder med underskud i seneste resultat som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Lønkompensation: Tilbagekaldelse

Virksomheder vil få mulighed for at kalde hjemsendte ansatte tilbage på arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. Muligheden kan benyttes én gang pr. lønkompenserede ansat, der har været omfattet af lønkompensation i mindst 30 kalenderdage.

Udfasning af kompensationsordningerne

De generelle kompensationsordningsordninger vil fra den 1. juli 2021 blive erstattet af nye ordninger, der vil være målrettet udsatte virksomheder.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.