Kompensationsordningerne er blevet udvidet

Med de nye restriktioner den 19. december 2021, blev der udvidet yderligere for en række kompensationsordninger vedrørende faste omkostninger, faste omkostninger light og kompensation for selvstændige. Derudover blev der oprettet en pulje for letfordærvelige fødevarer og en såkaldt decemberpulje.

Frivillig lukning af virksomheder grundet restriktioner

Virksomheder kan frivilligt vælge at lukke ned, hvis de bliver ramt af de nye restriktioner på dele af deres åbningstid (fx salg af alkohol eller de skærpede arealkrav).

Hvis nedlukningen skyldes begrænsninger som følge af corona-restriktionerne, kan disse virksomheder søge om at få dækket op til 90 % af virksomhedens faste omkostninger, omsætningstab for selvstændige og lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

Nye kompensationsperioder

Bliver virksomheden først ramt fra de tidspunkter, hvor de nye restriktioner træder i kraft, er der mulighed for at søge kompensation under de generelle kompensationsordninger fra den dag, restriktionerne træder i kraft. Det vil sige enten den 10. eller 19. december 2021.

Virksomheder kan under særlige omstændigheder, fx hvis de er stiftet i 2020 eller 2021, anvende en alternativ referenceperiode, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Pulje for kasserede letfordærvelige varer og decemberpulje

Den nyetablerede pulje for kasserede letfordærvelige varer udvides, så den også dækker dagene frem til og med weekenden 17.-19. december.

Puljen omfatter virksomheder, der er registreret i CVR senest den 7. december 2021, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder o.l. for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt den 17., 18. og/eller 19. december 2021 uden for private hjem, (fx i restauranter eller festlokaler).

Derudover etableres decemberpuljen, hvor virksomheder kan søge om kompensation for op til kr. 150.000 for sæsonbetonede omkostninger. Det kan være julepynt og anden udsmykning, som virksomhederne kan dokumentere, er sæsonbetonede og ikke kan anvendes næste år.

Alle ovenstående ordninger er ikke åbnet op endnu, men vi forventer, at virksomheder skal ansøge på samme vis som de øvrige kompensationsordninger. Det vil sige på virk.dk.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.