Husk slutafregning eller betal kompensationen tilbage

Absolut sidste frist for slutafregning for kompensationspakker fra foråret og sommeren 2020 nærmer sig. Det gælder virksomheder og freelancere, der modtog kompensation fra ordningerne for selvstændige, faste omkostninger og lønkompensation.

Erhvervsstyrelsen har i sidste uge sendt brev ud til de virksomheder eller freelancere, der endnu ikke har indberettet deres slutafregning.

I brevet oplyser Erhvervsstyrelsen, at de pågældende virksomheder/freelancere skal betale hele kompensationen tilbage, da der ikke er foretaget rettidig indberetning af slutafregning.

Du kan dog stadig nå at indberette din slutafregning, hvis du anmoder om mere tid til indberetningen.

I anmodningen skal du beskrive årsagen til, at du ikke havde mulighed for at indberette inden den 30. oktober 2021. Du kan anmode om udskydelse af fristen her.

I forbindelse med anmodning vil du blive præsenteret for de kompensationsordninger, som endnu mangler slutafregning. Du kan der vælge, om du vil anmode om udskydelse af samtlige ordninger eller ej.

Hvis anmodningen godkendes, er der ny frist den 29. november 2021.

Har du stadig ikke indberettet til slutafregningen efter den 29. november 2021, vil du modtage en opkrævning af det fulde udbetalte kompensationsbeløb for alle ordninger uden slutafregning.