Tag stilling til indefrosne feriepenge

Husk frist for at tage stilling til de indfrosne feriepenge den 30. november 2021.

Som bekendt blev der i overgangen til den nye ferielov oprettet en fond til indefrosne feriepenge. Det er nu tid til at tage stilling til, hvorvidt din virksomhed skal indbetale til fonden eller ej.

Tager du ikke stilling til de indfrosne feriepenge, vil du blive mødt med krav om betaling af det fulde beløb. Hvis du derimod kun kan eller vil betale dele af det samelede beløb (eller slet ikke noget), skal du logge på nedenstående hjemmeside og tilkendegive dit valg.

Log på her på virk.dk for at tilkendegive, hvorvidt du ønsker at beholde feriepengene eller ej.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.