Renter ved efterangivelse af moms og afgifter

Med virkning fra den 1. juli 2023 skal der betales renter ved efterangivelse af moms og afgifter.

I dag skal der ikke betales renter, når en virksomhed skal efterbetale moms eller afgifter for tidligere perioder. Dette gælder, uanset om korrektionen sker på virksomhedens eget initiativ eller på baggrund af en afgørelse fra Skattestyrelsen. Der skal alene betales renter, hvis korrektionsbeløbet ikke indbetales rettidigt.

Med virkning fra den 1. juli 2023 skal der betales renter ved efterangivelse af moms og afgifter tilbage fra den oprindelige afregningsperiode. Dette gælder, uanset om korrektionen sker på virksomhedens eget initiativ eller på baggrund af en afgørelse fra Skattestyrelsen.

Reglerne får bagudrettet virkning. Dette indebærer, at korrektioner af afregningsperioder som ligger forud for den 1. juli 2023 vil blive omfattet. Det er således væsentligt at få foretaget eventuelle korrektioner af tidligere perioder før den 1. juli 2023.

Forrentningen sker på baggrund af basisrenten med et tillæg på 0,7 procentpoint, hvilket for tiden svarer til en årlig rente på 8,4 pct. p.a.

Kun beløb i Skattestyrelsens favør vil blive forrentet efter de nye regler. Har man betalt for meget i moms eller afgifter, vil dette således ikke blive forrentet ved tilbagebetaling.