Revision

Vi sammensætter et hold af yderst kompetente medarbejdere, der i samarbejde med vores kunder planlægger og gennemfører revision, så det bedst muligt tilgodeser driften i din virksomhed.

I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på effektivitet, ordholdenhed og tilgængelighed. Vi arbejder altid proaktivt og løsningsorienteret og sørger for, at vores kunder kan holde fokus på det, der er vigtigt for dem og deres virksomhed.

Vi udfører revision, udvidet gennemgang og review for:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Fonde
  • Partnerselskaber
  • Kommanditselskaber
  • Andelsboligforeninger
  • Ejerforeninger
  • Foreninger i øvrigt
  • Tilskudsregnskaber og idrætsforeninger

jesper-mappe-528px