Regnskabsassistance

Regnskaber, rapportering og budgetter er redskaber, der hjælper med at holde øje med din virksomhed og dens økonomiske tilstand. Vores velkvalificerede personale sikrer, at regnskaberne bliver retvisende, så du hele tiden har en realistisk indsigt i din virksomheds økonomiske tilstand. Du kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed, mens vi sørger for regnskaberne.

Vi har højtuddannet og velkvalificeret personale til at varetage opgaver inden for:

  • Regnskabsudarbejdelse
  • Budgettering
  • Økonomirapportering
  • Koncernrapportering
  • Regnskabsanalyse m.v.

kenn-mappe-528px