Revision

Vi sammensætter et hold af yderst kompetente medarbejdere, der i samarbejde med vores kunder planlægger og gennemfører revision, så det bedst muligt tilgodeser driften i din virksomhed.

I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på effektivitet, ordholdenhed og tilgængelighed. Vi arbejder altid proaktivt og løsningsorienteret.

Vi udfører revision, udvidet gennemgang og review for:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Fonde
  • Partnerselskaber
  • Kommanditselskaber
  • Andelsboligforeninger
  • Ejerforeninger
  • Foreninger i øvrigt
  • Tilskudsregnskaber og idrætsforeninger

jesper-mappe-528px