Revision

Vi sammensætter et hold af yderst kompetente medarbejdere, der i samarbejde med vores kunder planlægger og gennemfører revision så det bedst muligt tilgodeser virksomhedens drift.

I samarbejdet lægger vi bl.a. stor vægt på effektivitet, ordholdenhed, tilgængelighed og at der altid arbejdes proaktivt og løsningsorienteret.

Vi udfører revision, udvidet gennemgang og review for:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Fonde
  • Partnerselskaber
  • Kommanditselskaber
  • Andelsboligforeninger
  • Ejerforeninger
  • Foreninger i øvrigt
  • Tilskudsregnskaber og idrætsforeninger

jesper-mappe-528px